Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2020

Andrzej zadał mi pytanie: Jakie wymagania należałoby ... ?

Obraz
Jakie wymagania należałoby określić wobec modelu/projektanta aby uwzględniał on specyficzne potrzeby kosztorysanta ? Zadane pytanie zawsze będzie rodziło niezadowolenie wszystkich uczestników pracujących na modelu. Oczekiwanie kosztorysanta jest takie, aby za pomocą bimeksperta, szybko i sprawnie zrobić przedmiar. Z drugiej strony, biuro projektowe będzie dążyło do wykonania projektu 3D, z jak najniższym nakładem pracy. Czy to się udaje ? Niestety nie. Dlaczego tak jest ? My kosztowcy otrzymujemy format IFC i przystępujemy do analizy. W pierwszej kolejności sprawdzamy poprawność rodzin projektowych. Przystępujemy do grupowania oraz szybkiej analizy jednorodności obiektów projektowych za pomocą łączenia pozycji obiektów projektowych. Po wykonaniu tej czynności, musimy zająć się właściwościami obiektów, czy w ogóle są wydane. Jeżeli nie są wydane, zwracamy projekt. W przypadku kiedy mamy właściwości obiektów, analizujemy czy  mogą być wykorzystane w technologi bimeksperta. Jak u

Robota podstawowa

Obraz
Poprawność definiowania robót podstawowych na danym poziomie agregacji Co to jest robota podstawowa ?  Czy kosztorysant poprawnie definiuje roboty podstawowe, a może zapomina o tym fakcie. Ja zwracam uwagę na to, w bimie jest to dość istotne. Każdy kosztorysant musi pamiętać o poprawności definiowania pozycji pod kątem odbioru robót podstawowych. Definicja roboty podstawowej określona jest w rozporządzeniu w sprawie kosztorysów inwestorskich PZP, oraz w standardach kosztorysowych SKB. W technologii bim, w zależności od stopnia dokładności lod, autor kosztorysu musi definiować pozycje i je łączyć. W przypadku Bimestimate realizowane jest to w zakładce IFC.  A co w przypadku, kiedy nie mamy pozycji obiektowych w IFC, wówczas autor takiego przedmiaru musi realizować pozycje złożone w zakładce definiuj kosztorys